Widowiska historyczne

Na zamkowym strychu, w pomieszczeniach dawnej kuchni przygotowany zostanie spektakl teatralny, którego aktorzy, w interakcji z widzami, odtworzą sceny z życia siedemnasto i osiemnastowiecznej polskiej szlachty. Osią scenariusza widowiska będą wybrane epizody ze zbioru gawęd szlacheckich „Pamiątki JPana Seweryna Soplicy, cześnika parnawskiego”, Henryka Rzewuskiego, opowiadającego o wydarzeniach z okresu Konfederacji Barskiej.

tyszowiecka 2

„Pamiątki Soplicy uważam prawie, jako rapsody wielkiej epopei: której bohaterem DAWNA, STAROŚWIECKA, KONTUSZOWA POLSKA.

Niechże ją nam autor rozwinie w jak największej liczbie podobnych powieści; niech w nich ani na krok nie wystąpi z tego, co krajowe, szczeropolskie, a przy tym obrazowe niech nie zamykając się w jednej tylko epoce – bo kto już ma dar wskrześcy, nie potrzebuje koniecznie, aby zwłoki, które chce ożywić, świeżo dopiero zmartwiały—wszystkich tych dawnych i z różnego pokolenia Polaków, antenatów, których szanowne rysy w na pół zatartych i zamierzchłych portretach tu i ówdzie widzieć możemy—niech, mówię, całe to mnóstwo domowych naszych nieboszczyków, tak dla nas ciekawych, a między sobą

Tak podobnych, pozbiera z wysokich ścian zamków, z niskich kościółków wiejskich, z zakrystii, refektarzów, korytarzy i framug klasztornych, z kątów i strychów ratuszowych i trybunalskich, powyciąga nawet z grubych pajęczyn i czarnego kurzu nagrobków, nie przypomniawszy i tych, co tylko w starych sztychach heraldyków i kronikarzy mieszkają: a odświeżywszy im szaty, przetarłszy karabele, poprawiwszy wąsy i czapki, tchnie w nich na nowo wzrok, słuch i mowę, żeby pod piórem jego mogli znów popatrzeć, pogadać, poruszać się, pożyć po dawnemu, po krajowemu, po polsku!” – do  czytelników  i  do  autora  kilka słów wydawcy, Paryż 19 grudnia 1838

szlachte 2a

Było to roku 1769, czwartego listopada, w sam dzień świętego Karola, a tak pamiętam, jakby to się działo onegdaj. Słuchaliśmy mszy świętej w kościele ojców bernardynów w Kalwarii; kościół był jak nabity szlachtą, której mnóstwo panów przewodniczyło…

 • NGTraveler_logo
 • rmf 225x105
 • NSlogo-2wierszoweBG
 • anons
 • dronowo2
 • slone_zagle_BG2
 • AUDIOBIEL_BG
 • swhistoriaBG
 • AsiaPress-LOGO_Doscrolla
 • hdlab_dBG
 • logo_rozagranat_BG
 • CC_BG
 • jedlinka
 • Swiat Wiedzy
 • Militaria_plBG
 • rmf 225x105
 • poszukiwacze
 • ANR_logoBG
 • tagen
 • pamiec 225x105